Home  |  Opvang  |  Knuffeltherapie  |  Vakantieopvang  |  Wilde ratten  |  Over Rattenpootjes |  Contact  |  Tarieven  |  Links

Knuffeltherapie

Sinds 2008 vang ik regelmatig ratjes op (voor opvangen of particulieren) die wat extra tijd en aandacht nodig hebben om te socialiseren. Het gaat hierbij om ratjes die (extreem) bang voor mensen zijn en daardoor bijvoorbeeld vluchten en zich niet kunnen ontspannen, maar ook om ratten die (ook vaak uit angst) bijten. Ik neem de ratjes tijdelijk op en ga intensief met hen aan de slag op een manier die bij de situatie past. Zo is er dus geen standaard aanpak, wat ik wel of niet doe hangt erg af van de reacties van de rat. Wel ben ik in alle gevallen veel (dus meerdere momenten per dag) met de ratten bezig, zodat ze wennen aan het contact met mensen. Wanneer het nodig en mogelijk is plaats ik de ratten ook bij een groep sociale ratten hier in de opvang, goed voorbeeld van soortgenoten kan immers vaak een extra steuntje zijn.

Het is moeilijk aan te geven hoeveel tijd de knuffeltherapie kost, ook dit is heel afhankelijk van de situatie. Reken op minimaal twee weken en maximaal drie maanden. Tegen die tijd zijn de meeste ratten hanteerbaar, dus te benaderen en op te pakken zonder dat ze vluchten of bijten, en de meesten zullen zich ook op hun gemak voelen bij mensen. Wel is het zaak dat de (nieuwe) eigenaar op dezelfde manier met de rat om blijft gaan om een terugval te voorkomen. Wanneer de eigenaar het vertrouwen in de rat kwijt is (omdat deze gebeten heeft bijvoorbeeld) zal ook aan dat vertrouwen en die band gewerkt moeten worden, ook daar kan ik bij helpen.