Home  |  Opvang  |  Knuffeltherapie  |  Vakantieopvang  |  Wilde ratten  |  Over Rattenpootjes |  Contact  |  Tarieven  |  Links

Opvang

De opvang van Rattenpootjes werd in 2012 opgericht met de intentie relatief kleinschalig te blijven. Omdat in de praktijk echter bleek dat de vraag naar opvang vrijwel altijd groter is dan het aanbod is de opvang enorm gegroeid. Gemiddeld verblijven er steeds zo'n 60 ratjes in de opvang.

Direct naar:
Ratten in de opvang

Afstand doen

Wegens een overvolle opvang nemen we tot begin 2018 GEEN particuliere afstand meer aan, met uitzondering van ratten die oorspronkelijk hier uit de opvang komen. Ook de wachtlijst is wegens oplopende wachttijden gesloten. Neem voor het doen van afstand van ratten contact op met een andere opvang.

Door verschillende redenen kan het voorkomen dat u uw ratjes niet meer kunt houden en afstand wilt doen. Hiervoor kunt u contact met mij opnemen. Als tegemoetkoming in de kosten voor de opvang (voeding, bodembedekking, dierenarts etc.) vraag ik 10 euro afstandskosten per rat en voor een nestje (moeder met rittens < 6 weken) 20 euro.
Overtollige spullen (kooien en toebehoren, bodembedekking en voeding) mogen meegegeven worden, dit kan altijd gebruikt of verkocht worden ten behoeve van de opvang.

Let op: Het kan voorkomen dat de opvang vol zit en ik tijdelijk geen nieuwe ratjes aan kan nemen. Wanneer u dan afstand wilt doen kunt u op de wachtlijst geplaatst worden of doorverwezen worden naar een andere opvang.

Ratten adopteren

Wegens tijdgebrek wordt ĎRatten in de opvangí niet meer bijgewerkt op deze website. Informeer gerust vrijblijvend via mail (niet telefonisch) naar plaatsbare ratjes.
De plaatsingskosten bedragen 15 euro per rat en in het geval van castraten (m/v) 45 euro. Dit bedrag is een bijdrage in de kosten voor de opvang en in het geval van castraten een tegemoetkoming in de kosten van de castratie.

Voorwaarden adoptie

Voor alle plaatsbare ratjes zoek ik goede en passende huisjes. Om in aanmerkingen te komen voor het adopteren van ratten moet er aan enkele voorwaarden voldaan worden:

- Ratten zijn groepsdieren. In de opvang zitten ze al in zorgvuldig samengestelde groepen. Bij voorkeur plaats ik ratjes met een vertrouwd maatje die ze in de opvang al hebben, ook als de adoptant al andere ratjes heeft. Omdat een ratje nooit alleen mag zitten is het ook een voorwaarde dat er binnen 2 weken weer passend gezelschap komt als een ratje alleen is komen te zitten door bijvoorbeeld overlijden van een maatje. Het is niet toegestaan ratjes uit de opvang alleen te houden, ook niet als ze oud zijn.

- De kooi moet aan minimale afmetingen voldoen. Voor 2 ratten hanteer ik een formaat van minimaal 80x50x70 cm, bv. een Ferplast Jenny, Savic Zeno 2 of Ferplast Furat. Dit zijn minimum maten, groter is altijd beter. Voor grotere groepen geldt uiteraard dat de kooi ook groter moet zijn. Daarnaast moeten er genoeg plateaus, speelgoed en verrijking in de kooi aanwezig zijn.

- De ratten moeten op geschikte bodembedekking gehouden worden, geschikt rattenvoer krijgen en alle nodige medische zorg krijgen. Het laatste houdt ook in dat er naar een ratkundige dierenarts gegaan wordt. Houd er rekening mee dat er maar weinig dierenartsen met voldoende verstand van en ervaring met ratten zijn. Het kan dus nodig zijn om een stukje te reizen voor de juiste diagnose en behandeling. Voor adoptie stel ik als voorwaarde dat de dierenarts waar de ratten naartoe zullen gaan aantoonbaar ratkundig is.

- Er mag niet met de ratten gefokt worden, ook mogen ze niet worden verkocht of weggegeven. Wanneer het niet meer mogelijk is om ze te houden moeten ze terug naar de opvang. Het is ook niet toegestaan ze naar een andere opvang te brengen.

- De opvang wordt binnen een week op de hoogte gebracht bij ziekte, gedragsproblemen of overlijden van de rat(ten).

- Er wordt een herplaatsingsovereenkomst getekend door zowel de rattenopvang als de adoptant waarin bovenstaande punten genoemd worden. Indien blijkt dat de ratten zorg in welke vorm dan ook onthouden wordt is de opvang gemachtigd de ratten terug te nemen.

Daarnaast vind ik het erg leuk en fijn om af en toe een update en foto's van de ratten op hun nieuwe plekje te ontvangen. Ik ben ook altijd bereikbaar voor advies na het plaatsen van ratjes.

BELANGRIJK! Wanneer er al ratten aanwezig zijn waarbij de opvangers komen te wonen is het de bedoeling dat deze ratten mee komen naar de opvang voor de eerste kennismaking. Elke introductie verloopt anders en om onnodige stress en verhuizingen te voorkomen geef ik alleen ratjes mee wanneer er hier bij de kennismaking potentie tot een goede match lijkt te zijn. Uiteraard kost een introductie meer tijd en moet dit thuis verder begeleid worden, maar de kennismaking dient in de opvang plaats te vinden. Houd er rekening mee dat zo'n bezoekje gemiddeld 2 uur duurt en dat er daarna thuis ook voldoende tijd moet zijn om de ratten in de gaten te houden.

FinanciŽle adoptie

In sommige gevallen worden ratten niet meer uitgeplaatst, bijvoorbeeld omdat ze moeilijk te koppelen zijn of omdat ze medische problemen hebben. In die gevallen is financiŽle adoptie mogelijk (en heel welkom!). Via dit album op Facebook zijn de ratten te vinden die financieel geadopteerd kunnen worden. U bepaalt zelf het bedrag (minimaal 2,50 euro per maand) waarvoor u de rat wilt adopteren en kunt de adoptie op elk gewenst moment beŽindigen. Via mail wordt u maandelijks op de hoogte gehouden en natuurlijk is een bezoekje aan Ďuwí rat altijd mogelijk!