Rattenpootjes heeft als primair doel het bieden van een thuis aan wilde ratten die niet (meer) in het wild kunnen overleven. Met onze holistische benadering willen we aan de behoeftes van elk individueel dier tegemoet komen. Dit houdt in dat we ons altijd bezig houden met goede voeding, ruime huisvesting in een passende groep, verrijking, specialistische medische zorg en een stressvrije, prikkelarme omgeving.

Daarnaast maken we ons sterk voor het verbeteren van het imago van de wilde rat. Ten onrechte worden zij nog altijd bestempeld als verspreiders van ziektes; gevaarlijk en vies. We willen mensen graag kennis laten maken met de intelligente, gevoelige, empathische dieren die ratten werkelijk zijn.
Door middel van voorlichting en preventie hopen wij als opvang uiteindelijk minder hard nodig te zijn.