Rattenmoeders zitten niet constant op hun nest. Een nestje zonder moeder is dus niet per definitie verlaten! Wanneer de rittens (babyratjes) er goed uitzien, veilig liggen, niet ‘zoekend’ uit een holletje gekropen komen en niet constant piepen is het aannemelijk dat de moeder in de buurt is. Maak bij twijfel een foto of filmpje en mail deze naar rattenpootjes@gmail.com terwijl je ondertussen het nest met rust laat en eventueel van een afstand observeert of de moeder komt. Dit kan enkele uren duren, wanneer de moeder verstoord of geschrokken is zelfs langer. Wanneer het nestje overdag is aangetroffen keert de moeder vaak pas terug wanneer het schemerig/donker wordt.

Let op: ratten verstoten hun jongen NIET wanneer ze zijn aangeraakt door mensen, of wanneer het nest bloot is komen te liggen door bijvoorbeeld tuinwerkzaamheden. Wanneer je per ongeluk een nest hebt verstoord kan je de rittens dus gewoon laten liggen. Soms liggen de rittens op een plek die niet (meer) veilig is. Zelfs als je het hele nest een stukje moet verplaatsen voor hun veiligheid zal de moeder hen doorgaans later ophalen en veilig stellen. Plaats de rittens in een straal van zo’n 5 meter vanaf de vindplek, in zoveel mogelijk origineel materiaal uit hun nest. Houd honden en katten uit de buurt en plaats eventueel een (was)mand met grove mazen of een doos met gaten waar de moeder doorheen past over de rittens heen. Zorg dat ze niet blootgesteld liggen aan zon of regen. Laat daarna de plek zoveel mogelijk met rust en observeer indien mogelijk of de moeder terugkeert. Kijk anders na enkele uren of de rittens opgehaald zijn.

Verstoring van een nest is dus geen directe reden om in te grijpen, doe dit pas als duidelijk is dat de moeder niet meer komt. Neem in dat geval contact met de opvang op.

Wanneer is hulp per definitie nodig?

  • Als een jong ratje is gevangen door een hond of kat. Ook bij geen zichtbare verwondingen
  • Als er één jong ratje (zeker wanneer de oogjes nog gesloten zijn) ergens open en bloot zit/ligt en te benaderen is
  • Als een ratje duidelijk gewond is

Wat te doen wanneer een rat/een nestje hulp nodig heeft?

Neem in het geval van een verstoord nestje eerst contact met de opvang op en laat de diertjes ondertussen liggen. In andere gevallen:
– Stel het dier/de dieren eerst veilig. Een nestje/babyratje met gesloten oogjes kan in een doosje of bakje worden gelegd met wat zacht en warm nestmateriaal. Als de diertjes koud zijn is een lauwe kruik/flesje lauw water fijn om er bij te leggen.
GEEF NOOIT MELK! Dit is de meest gemaakte (goedbedoelde) fout. Jonge dieren die net hun moeder kwijt zijn moeten eerst gestabiliseerd worden. Hun spijsvertering kan een plotselinge wissel van melk (welke soort ook) niet aan. Wanneer ze in shock zijn, gewond zijn of uitgedroogd zijn is dit extra belangrijk. Melk geven is dan een doodsvonnis. Uitgedroogde dieren mag eventueel vocht toegediend worden, maar neem bij voorkeur éérst contact met de opvang op zodra de diertjes veilig zijn. Aan de hand van de situatie kunnen wij dan gericht advies geven voor eventuele eerste hulp tot wij de dieren kunnen opnemen.

Mail naar rattenpootjes @gmail.com wanneer er spoedig hulp nodig is.

Vermeld in je mail de volgende informatie:

  • Land en plaatsnaam waar de rat/het nestje zich bevindt
  • Wanneer de rat/het nestje gevonden is
  • Waar de rat/het nestje gevonden is en onder welke omstandigheden (bv. in de tuin, nestje verstoord door werkzaamheden, ratje gevangen door kat)
  • Hoe de rat/het nestje er aan toe is (bv. gewond, zonder moeder etc). Vermeld wat je daadwerkelijk ziet/constateert (bv. wond aan rug, zit stil in hoekje, zijn levendig)
  • Indien een ritten/nestje: het gewicht van het ratje (of een enkel ratje uit het nestje). Hiervoor kan je een keukenweegschaaltje gebruiken
  • Voeg minimaal 1 duidelijke foto toe. Meerdere foto’s en filmpjes hebben de voorkeur

Met bovenstaande volledige informatie kunnen we je zo spoedig en goed mogelijk helpen. Bij spoed ontvang je altijd binnen uiterlijk 2 uur een reactie.