In deze privacyverklaring staat beschreven op welke manier persoonsgegevens via deze website worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar je gegevens opgeslagen worden en voor welke doelen deze gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt je hier ook al uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring kan ten aller tijde gewijzigd worden door, bijvoorbeeld, wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 21 mei 2023.

Heb je vragen of opmerkingen over de inhoud van deze verklaring, dan kun je altijd contact opnemen via rattenpootjes @gmail.com.

CONTACTGEGEGEVENS

Stichting Rattenpootje
Ter Apel
rattenpootjes@gmail.com
KVK: 84628251

Overige contactgegevens staan i.v.m. voorkomen van het dumpen van dieren en voorkomen van telefonisch contact niet op de website. Deze informatie is wel op te vragen via de mail.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, worden verwerkt ten behoeve van de voldoende doelen:

 • Om een overeenkomst met je aan te gaan;
 • Het versturen van uitnodigingen en nieuwsbrieven.

Hiervoor worden via deze website mogelijk en nooit andere gegevens dan de volgende door ons gevraagd en verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adres + huisnummer
 • Postcode & Woonplaats
 • Land
 • IP-adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KvK-nummer
 • BTW-nummer
 • Geboortedatum

Bijzondere / Gevoelige gegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactpagina op deze website, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde gegevensverwerking

Rattenpootjes.nl neemt geen geautomatiseerde beslissingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Rattenpootjes.nl van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Waarom worden deze gegevens verzameld?

 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Je de mogelijkheid te bieden een afspraak te maken;
 • De informatie op onze website af te stemmen op haar bezoekers;

Wie heeft toegang tot deze gegevens?

Rattenpootjes.nl maakt gebruik van diensten van derden. Hierdoor hebben deze partijen hebben toegang tot onze website, server of verzamelde persoonsgegevens. Ter bescherming van jouw gegevens, heeft Rattenpootjes.nl met deze partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten.

 • Google (Analyse & Marketing)
 • Webhosting providers

Periode waarin deze gegevens worden bewaard

 • Nieuwsbrief: zolang je ingeschreven staat op onze nieuwsbrief
 • Google: maximaal 26 maanden
 • Social Media (Facebook en Instagram): maximaal 2 jaar.

Jouw rechten

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Je kan ons hiervoor contacteren via de contactpagina van deze website. Let op: om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Rattenpootjes.nl. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Je kunt op elk gewenst moment de toestemming voor het bewaren of verwerken van jouw gegevens intrekken.

Weigeren verstrekken gegevens

Rattenpootjes.nl verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Rattenpootjes.nl via e-mail. Jouw gegevens zullen hierbij nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Jouw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Wonenwerkenleven.nl de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die je hebt gedeeld met Rattenpootjes.nl met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.