Stichting Rattenpootjes is volledig gericht op het bieden van een veilig, permanent thuis aan wilde ratten. Ik (Jill) vang als Stichting Rattenpootjes wilde ratten op die verweesd zijn geraakt, gewond of verzwakt zijn. Volwassen ratten worden indien mogelijk na rehabilitatie weer uitgezet in het wild. Ratten die met de fles zijn grootgebracht en ratten met handicaps of een verslechterde gezondheid blijven in de opvang wonen.

Stichting Rattenpootjes is de enige gespecialiseerde opvang in Nederland én België die wilde ratten hulp biedt en opvangt. In de opvangwereld vallen wilde ratten tussen wal en schip. Ze kunnen om diverse redenen vaak niet terecht bij algemene wildopvangen of bij opvangen voor tamme ratten. Hierdoor komen de meeste wilde ratten in nood bij Stichting Rattenpootjes terecht en zit de opvang vaak erg vol. De opvang biedt idealiter ruimte aan zo’n 50 ratten, echter loopt dit aantal in de praktijk vaak op. Momenteel (november 2023) verblijven er 89 ratten in de opvang. De opvang is gevestigd in mijn woonhuis in Ter Apel.