Stichting Rattenpootjes is volledig gericht op het bieden van een veilig, permanent thuis aan wilde ratten. Ik (Jill) vang als Stichting Rattenpootjes wilde ratten op die verweesd zijn geraakt, gewond of verzwakt zijn. Volwassen ratten worden indien mogelijk na rehabilitatie weer uitgezet in het wild. Ratten die met de fles zijn grootgebracht en ratten met handicaps of een verslechterde gezondheid blijven in de opvang wonen.

Stichting Rattenpootjes is de enige gespecialiseerde opvang in Nederland én België die wilde ratten hulp biedt en opvangt. In de opvangwereld vallen wilde ratten tussen wal en schip. Ze kunnen om diverse redenen vaak niet terecht bij algemene wildopvangen of bij opvangen voor tamme ratten. Hierdoor komen de meeste wilde ratten in nood bij Stichting Rattenpootjes terecht en zit de opvang vaak erg vol. De opvang biedt idealiter ruimte aan zo’n 50 ratten, echter loopt dit aantal in de praktijk vaak op. Momenteel (juni 2024) verblijven er 99 ratten in de opvang. De opvang is gevestigd in mijn woonhuis in Ter Apel.

De dagelijkse verzorging wordt enkel gedaan door mij (Jill). Deze verzorging kost ongeveer 12u werk per dag. Dit doe ik met alle liefde, maar daardoor is het helaas niet mogelijk om ook nog spoedgevallen of ratten in nood op te komen halen. Stichting Rattenpootjes kan niet als dierenambulance/transport fungeren, daarom vragen we je om gevonden ratten naar de opvang te komen brengen.