Rattenpootjes is volledig gericht op het bieden van een veilig, permanent thuis aan wilde ratten. Wij vangen wilde ratten op die verweesd zijn geraakt, gewond of verzwakt zijn. Volwassen ratten worden indien mogelijk na rehabilitatie weer uitgezet in het wild. Ratten die met de fles zijn grootgebracht en ratten met handicaps of een verslechterde gezondheid blijven in de opvang wonen.
De opvang biedt plek aan zo’n 50 ratjes in totaal en momenteel zijn er 4 opvanglocaties (Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen).